Aydın İli Yatırım Teşvikleri - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Aydın İli Yatırım Teşvikleri

İL

:

Aydın Yatırım Teşvikleri

Bulunduğu Bölge:

:

2.Bölge

Asgari Yatırım Tutarı

:

1.000.000 TL ve üzeri

Genel Teşvik Uygulamaları

Destek Unsurları

:

Aşağıdaki tabloda olmayan yatırımlar için 1 Milyon TL Üzeri Yatırımlar faydalanır.

 

:

KDV Muafiyeti

 

:

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Destek Unsurları

:

Aşağıdaki tabloda yer alan yatırımların destek unsurları

 

:

KDV Muafiyeti

 

:

Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

:

Vergi İndirimi

 

:

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

:

Yatırım Yeri Tahsisi

2. BÖLGE

31/12/2013'ten
önce

01/01/2014'ten
sonra

OSB içi

OSB dışı

OSB içi

OSB dışı

VERGİ İNDİRİMİ

Yatırıma Katkı Oranı

25

20

20

15

  • Vergi İndirim Oranı

60

55

50

40

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ

5 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

-

FAİZ DESTEĞİ

TL Kredisi

-

-

-

-

Dış Döviz Kredisi

-

-

-

-

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Bölgesel desteklerden yararlanacak bütün yatırımlar

KDV İSTİSNASI

Tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar

BÖLGESEL ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI

1 Milyon TL (Bu tutar bölge bazında desteklenen
bazı sektörler için daha yüksek olabilmektedir.
Asgari yatırım tutarı için aşağıdaki tabloya bakınız.

NURAS Teşvik Uzmanını Aramaktan Çekinmeyiniz.

Sektör
Kodu

US-97
Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

2. Bölge

1

0121

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil
olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları
(dipnot 5'te belirtilen asgari kapasite şartlarına
uymayan yatırımlar hariç)

1 Milyon TL

2

0500.0.04

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve
yumurtası üretimi dahil)

1 Milyon TL

3

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da
belirtilen yatırım konuları hariç)

2 Milyon TL

4

17

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen
şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları
hariç)

Tekstilin aprelenmesi
yatırımları için 10 Milyon TL,
diğer yatırım konularında
2 Milyon TL

9

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç),
hasır ve buna benzer örülerek yapılan
maddelerin imalatı

3 Milyon TL

10

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

10 Milyon TL

20

26
(2693.2,
2694.1,
2695.1,
2695.3,
2695.4, 2610.2.03.01 hariç)

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
(fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve
inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı
beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı
yalıtım camları hariç)

3 Milyon TL

27

2720,
273

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal
döküm sanayi

3 Milyon TL

28

28

Metal eşya

3 Milyon TL

30

29

Makine ve teçhizat imalatı

3 Milyon TL

32

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

3 Milyon TL

33

31

Elektrikli makine ve cihazları imalatı

3 Milyon TL

34

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve
cihazları imalatı

3 Milyon TL

35

33

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

1 Milyon TL

36

34

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi

Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL

38

3591
3592

Motosiklet ve bisiklet üretimi

3 Milyon TL

39

361

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal
edilenler hariç)

3 Milyon TL

41

5510.1.01, 5510.2.01,
5510.3.02,
5510.5.02,
5510.5.04

Oteller

3 yıldız ve üzeri

42

5510.3.01

Öğrenci yurtları

100 öğrenci

43

6302.0.01

Soğuk hava deposu hizmetleri

1.000 metrekare

44

6302.0.03

Lisanslı  depoculuk

2 Milyon TL

45

80 (809 hariç)

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri
dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim
faaliyetleri hariç)

1 Milyon TL

46

8511.0.01-05,
8511.0.99,
8531.0.01-03

Hastane yatırımı, huzurevi

Hastane: 1 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi

47

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

1 Milyon TL

48

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

1 Milyon TL

50

Seracılık

40 dekar

DİPNOTLAR                                
1- İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

2- Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.
3- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.
4- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
5- Entegre hayvancılık yatırımlarında;

  • 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

  • 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü  büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,  damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında  1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).                                

6- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.                                
7- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.                                
8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.
9- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:                                

  • Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.

  • Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.

  • İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar.

  • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).

11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır.
12- Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.                                

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön