Neden Çevre Danışmanlık Hizmeti? - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Neden Çevre Danışmanlık Hizmeti?

Çevre Yönetimi > Çevre Danışmanlığı Nedir?

Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bağlı olarak yayınlanmış yönetmeliklerin temel prensibi işletmelerin çevreye ve dolayısı ile insana verdiği zararları asgari düzeye indirgemektedir. Bu nedenle oluşturulan kanun ve yönetmeliklere işletmelerin tam uyumu amaçlanmıştır.  2872 sayılı çevre kanunu bu zorunlulukları şöyle açıklamıştır:

Madde 8 - Kirletme yasağı;
Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

Madde 11 - İzin alma arıtma ve bertaraf yükümlülüğü;
Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.
Bu bağlamda oluşturulan yaklaşık 70 kadar birincil olmak üzere toplam 200 adet yönetmelik dahilinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Çevre Kirliliğinin Kontrol altına alınması amaçlanmış ve işletmeler denetimlere tabi tutulmaya başlamışlardır.

Çevre Denetimi Yönetmeliği;
Madde 5 - Denetime tabi tesisler veya faaliyetler
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dahil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir.

“Bu madde ile Çevre izni kapsamında olsun olmasın tüm işletmelerin ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirileceği kesinleştirilmiştir.”

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği ile de işletmeler sınıflara ayrılarak "Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek olan İşletmeler" ve  "Çevreye Kirletici Etkisi Olan İşletmeler" bölümleri altında Çevre İzni ve/veya Lisansı alınması zorunluluğuna tabi tutulmuştur.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler;
Madde 4
1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.
a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler ( Ek-1 Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler ( Ek-2 Listesi)
2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.
Aynı zamanda Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereğince; EK 1 listesindeki firmalar için

"Çevre Yönetim Birimi Kurma veya Çevre Danışmanlık Hizmeti satın alma, EK 1 ve EK 2 listesindeki firmalar için Çevre Görevlisi Bulundurma veya Çevre Danışmanlık hizmeti satın alma zorunluluğu süresiz olarak getirilmiştir."

Madde 7 - Çevre görevlisi çalıştırma ve çevre yönetim birimi kurma kriterleri;
Tesis veya faaliyetlerden;
a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, zorundadır.

Çevre Görevlisi ve Danışman Firmalar Hakkında Yönetmelik gereğince;

  • Çevre yönetim birimi kurmayanlara - 9.620 TL


  • Çevre görevlisi bulundurmayanlara - 6.413 TL


  • Danışman firmalardan hizmet almayanlara - 6.413 TL

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön

Çevre Yönetim Danışmanı