Dahilde İşleme Belgesi Alımı - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Dahilde İşleme Belgesi Alımı

İhracat Teşvikleri > Dahilde İsleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Alımı için ilk önce firmanızı bağlı bulunduğu birliğe Firma Tanımlatmanız gerekir. Akabinde aşağıdaki evrakları hazırlayarak Birliğe sunarsınız.

Dilekçe
bağlı bulunduğunuz birliğe ekindeki evraklarla teslim edilir.

  • Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (Kesme Çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge – Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

  • Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

  • Noter tasdikli İmza Sirküleri

  • Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi (Vergi Dairesi onaylı)

  • Son 12 aya ait SSK tahakkukları

  • SSK Çalışan Listesi (Son 12 ayı içerecek şekilde ait olduğu dönem, kişi sayısı, gün sayısı ve toplam primi gösterir bir tablo tarafınızdan hazırlanıp kaşe-imza yapılacaktır.)

  • Son döneme ait elektrik faturası

  • İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (İlk kez belge müracaatında bulunacaklar için)

  • Firma Tanımlama Formu (İmza Sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

  • Elektronik Sertifika sahibi kişiye verilen noter tasdikli yetki belgesi (Taahhütname) Gerekli dokümanların hazırlığı konusunda NURAS ile irtibata geçebilirsiniz.

NURAS Hizmetinizde TEŞVİK Uzmanını Arayın : 0212 699 7171

Belge Alımı firma tanımlama işlemleriniz tamamlandıktan ve NURAS Uzmanları adınıza yetkilendirildikten sonra uzman kadromuzca dış ticaret planlarınız ile kapasite raporunuzda yer alan bilgiler ışığında gerekli taslak proje hazırlığı yapılarak mevcut proje elektronik ortama aktarılarak Ekonomi Bakanlığının onayına sunulmakta ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda belge kullanıma hazır hale gelmektedir.

Belgenin kullanımı esnasında belge NURAS uzmanları tarafından aylık değerlendirmeye tabii tutularak aylık rapor ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön