Dahilde İşleme İzin Belgesi Ek Süre Talebi - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Dahilde İşleme İzin Belgesi Ek Süre Talebi

İhracat Teşvikleri > Dahilde İsleme İzin Belgesi

Dahilde işleme izin belgesi geçerlilik süresi firmanızın işlem yapabileceği yegane süre demektir. Bu süre içinde yapılmayan işlemler belgenizin kapatılması işlemlerinde dikkate alınmayacaktır. İhracatınızı zamanında yapabilmek için işlemleri zamanında ve ithalata göre uyumlu olması zorunludur. Eğer ihracatınızın gerçekleşmesinde sorun yaşayacağınızı düşünüyorsanız, belge kullanımı ve süresini, ithalat ve ihracat şartlarınıza uyumlu hale getirmekte yarar vardır.
Bunun için gerçekleşen ithalat ve ihracat bilgilerinin incelenmesi ve bundan sonra yapabileceklerinizle birlikte değerlendirilerek tedbir alınmasını öneririz.

NURAS'İN HİZMETLERİ

1. NURAS Menfaatleriniz, sorumluluklarınız ve süreçler hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.
2. Firmanızın gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatlarınızı takip eder, ihracatınızın zamanında bitirilebilmesi için gecikmeden süre uzatma başvurusu için dosyanızı hazırlar, ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 2-3 gün içinde revize edilmiş Dahilde İşleme İzin belgesi ve ekleri firmanıza gönderir.

TEŞVİK BELGESİ SÜRE TALEPLERİ

Süre Başvurusu: Belge süresinin bitimine müteakip en geç bir (1) ay içinde başvurulması gerekmektedir.
Süre Uzatma Şartları:Süre uzatmanın şartı, ihracat ve ithalat durumunuza göre değişmektedir. Bu sürelerin tamamı alma hakkınız olan süreler değildir.

NURAS Hizmetinizde TEŞVİK Uzmanını Arayın : 0212 699 7171

Her süre talebinin alınabilmesi için kendisine has şartları vardır.

Belgeniz kapsamında Performans, Süre Kaydırımı, Mücbir ve Haklı Sebep olmak üzere ihtiyacınıza uygun olarak 4 şekilde verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır.
1- Performans Süresi : Belge kapsamında öngörülen ihracat taahhüdünüzün USD değerinin %50 sini gerçekleştirmeniz halinde belge orijinal süresinin yarısı kadar daha ek süre alabilirsiniz.
2- Süre Kaydırımı : Belgenizin başlangıç tarihi ile ilk ithal tarihiniz arasındaki sürenin, belgenize kullanım süresi olarak eklenmesidir.
Belge kapsamında öngörülen ithalatın veya yerli alımın geç yapılması halinde aradaki süre kadar azami 3 ayı geçmemek üzere belge süresinin başlangıç ve bitiş tarihi uzatılır.
3- Mücbir sebepler : Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir:
a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın
b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali
c) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması
e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
f) Grev ve lokavt
4- Haklı Sebep : Belge kapsamında öngörülen ihracatın gerçekleşmesi ancak ithalatının yapılamaması halinde, ithalatın gerçekleşebilmesi için sadece ithalat süresi belge orijinal süresinin yarısı kadar daha uzatılabilmektedir.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön