Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapama Talebi - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapama Talebi

İhracat Teşvikleri > Dahilde İsleme İzin Belgesi
 • Belge alımdan başlayarak belge kapatılıncaya kadar firmanıza danışmanlık hizmeti verir,

 • Belge alımını Elektronik ortamda başlatır, takip eder, sonuçlandırır,

 • Yerli Hammadde alım faturalarınızın Elektronik ortamda belgenizden düşümünü yapar,

 • İthalat ve ihracat son durum raporlarını her ay firmanıza bildirir.

 • Belge süre bitiminden önce ihracat taahhütlerinizle ilgili risklerinizi bildirir.

 • GTİP madde adı, miktarı ve fiyat değişiklikleri, süre uzatımları, belgenizde şirket adres ve unvan değişiklerini zamanında yapar.

 • Belge KAPATMA DOSYASI hazırlanması, TEV hesaplaması, işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasını sağlar.


DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA BAŞVURUSU İŞLEMLERİ
a) Kapatma Süresi: Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Belge sahibi firmanın 3 (üç) ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma yapmaması halinde müeyyide uygulanarak belge resen kapatılır.
b) Miktar: Belge kapatma işleminde, ithal edilen hammaddenin üretimde kullanılarak ihracı esastır. Bu durumun ithal hammadde gümrük giriş beyannamesi ve ihraç mamul gümrük çıkış beyannamesinde ve eklerinde açıkça tespit edilebilmesi gerekir.
Tespit edilemeyen beyannameler kapatma işleminde değerlendirmeye alınmayabilir.
c) Döviz Kullanım Oranı: Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının hesaplanmasında, yurt içi alımlar hariç CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranı esas alınır. (İthalat (CİF $) / İhracat (FOB $) = %80 azami)
           
Belgenizi cezalı kapatmamak için alınacak önlemler:

 • Mamul adı ve GTİP nosu,

 • Satır kodu,

 • Mamul adı,

 • GTİP nosu,

 • Belge Tarih ve Nosu

NURAS Hizmetinizde TEŞVİK Uzmanını Arayın : 0212 699 7171

KAPATMA İÇİN GEREKLİ BELGELER.
Belgenizin kısa sürede kapanabilmesi ve teminat çözümleriniz için aşağıdaki evrakların noksansız hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir.
1. Dahilde İşleme İzin Belgesi Aslı ve ekleri
2. Gümrük Giriş ve Çıkış Beyannamesi asılları ile varsa Yurtiçi Alım Faturası asılarlı
3. Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)
4. İhracat Listesi (Ek-5)
5. İthalat Listesi (Ek-6)
6. Ekspertiz Raporu
7. Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)
8. A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)
9. Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)
10. Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)
11. Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)
12. Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslı
13. Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı
14. YMM Raporu (Yurt içi alımlarda Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki işlemler için)
15. Telafi Edici Vergi Tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön