Kullanılmış Tesis İthalat İzni - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Kullanılmış Tesis İthalat İzni

Yatırım Teşvikleri > Kullanilmis Makine İthalati

Kullanılmış komple tesis ithalatını sadece Yatırım Teşvik Belgesi alan şirketler yapılabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden
Kullanılmış Komple tesis ithalatı yapılabilir.

Tesis siparişini vermeden ve gümrüğe gelmeden önce Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olmalıdır. Aksi halde makineleriniz, Teşvik belgesi çıkıncaya kadar gümrüklerde bekler
ve ciddi ardiye ve demoraj ödersiniz.

NURAS Hizmetinizde TEŞVİK Uzmanını Arayın : 0212 699 2626

Kullanılmış Komple Tesis ithali
Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithali Genel Müdürlükçe proje bazında değerlendirilerek; yerinde inceleme yapıldıktan ve oluru alındıktan sonra Yatırım Teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Kullanılmış komple tesisin yatırım konusuna bağlı yardımcı tesislerden bağımsız olarak, mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan oluşmalı
yada eksiklerin elde mevcut olduğuna dair bir tahhüt verilmelidir.

Farklı firmalardan alınan münferit makine ve teçhizat ile tesis oluşturulamaz. Komple tesisin revizyon ve ticareti ile iştigal eden firmalardan alınan komple tesis oluşturan makineler teşvik belgesi kapsamında ithal edilemez.

Kullanılmış Komple Tesis ithali için Gerekli Evraklar

Dökümlü fatura veya proforma fatura asılları: Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları gerekmektedir.
Bakanlık uzmanları Ekspertiz işlemi:
Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç uzman, komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertiz sonunda uygun görülmesi halinde, teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir.
Türkiye serbest bölgelerinden kullanılmış komple tesis ithali:
Bakanlığın Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınmış faaliyet ruhsatı ile tesisin ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından sakınca bulunmadığına dair uygunluk yazısının ibrazından sonra, serbest bölgede yapılacak ekspertiz rapora istinaden teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir.

Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatlar amacı dışında kullanılamaz. Satılması halinde sağlanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön