Öncelikli Yatırım Konuları - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Öncelikli Yatırım Konuları

Yatırım Teşvikleri > Yatırım Teşvik Belgesi

1, 2, 3, 4 ve 5’nci bölgede gerçekleşecek aşağıdaki yatırım konuları öncelikli yatırımlar kapsamındadır. 5’nci bölge desteklerinden yararlanmaktadır. 6. bölgedeki yatırımlar, bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanmaktadır.

Eğitim Yatırımları; Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.

Madencilik Yatırımları; Maden istihraç ve işleme yatırımları

Turizm Yatırımları; Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

AR-GE Yatırımları; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

Taşımacılık Yatırımları; Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı ve Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

Test Merkezleri Rüzgar Tüneli Yatırımları; ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

Fuar Yatırımları; Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

İlaç Yatırımları; Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.

Savunma, Havacılık ve Uzay Yatırımları; Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön