Yatırım Teşvik Belgesi Alımı - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Yatırım Teşvik Belgesi Alımı

Yatırım Teşvikleri > Yatırım Teşvik Belgesi

Nasıl Kullanılır: Yerli ve ithal Makine Teçhizat alımlarınızda, yerli firma veya Gümrük idareleri makine listelerinize gerekli bilgiyi yazıp onaylamaları ile Gümrük Vergisi, KDV ve Fon ödemeden Yerli ve İthal makine alabilirsiniz.
Gerçekleşme Bilgisi:
Belge kapsamında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Müsteşarlığı’na bildirilir.
Faiz Desteği:
Teşvik belgeli yatırımınızı gerçekleştirmek maksadıyla bir yıldan daha uzun süreli alacağınız
Değişiklikler:
İhtiyacınız olan makineleri belgenize sonradan ekleyebilir ve değişiklik yapabilirsiniz.
Makine Alımları:
Makinelerinizi, proforma fatura aldığınız firmalardan almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz firmadan istediğiniz markayı, günün gerçek fiyatları ile İthalde (+) %100 (-) %50, Yerli alımlarda (+) / (-) %30 değerleri içinde listede değişiklik yapılmaksızın satın alabilirsiniz.
Harcama belgeleri:
Teşvik belgesi başvurusundan önce  ve süre bitiminden sonra aldığınız harcama faturaları Teşviklerden yararlanmaz.
Tamamlama Vizesi:
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımınızı tamamladıktan sonra belgenin kapatılması “Tamamlama Vizesi” zorunludur. Fatura ve diğer belgelerinizi ayrı bir klasörde saklayınız. Tamamlama vizesinin yapılamaması, aldığınız devlet yardımlarını cezaları ile birlikte geri ödemenize sebep olacaktır.
Kullanma Kılavuzu:
NURAS, Belgenizi başarı ile kullanmak ve zamanında işlem yapmanız için kullanım kılavuzunu belgenizle birlikte verecektir.
Süreler:
Yatırım Teşvik Belgenizin süresi içinde yatırıma başlanmış ise ek süre alınabilir. Ek süre, belgede yazılı orijinal sürenin yarısı kadardır.
Asgari Yatırım Sınırı:
Belge çıkarma sırasında talep ettiğiniz makinelerin tamamını almak zorunda değilsiniz. Kurulacak tesiste yatırımın bütünlüğünün sağlanması, mamul imalatının gerçekleşebilmesi, Asgari Yatırım Tutarınızın; 3, 4, 5 ve 6 ıncı bölge illeri için 500.000 TL, 1 ve 2 nci bölge illeri için 1.000.000 TL, sınırını aşması gerekmektedir.

NURAS Hizmetinizde TEŞVİK Uzmanını Arayın : 0212 699 7171

Teşvik Belgesi Kavramları

YATIRIMCI: Teşvik belgesi kapsamında yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişiler

SABİT YATIRIM: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamıdır.

Entegrasyon Yatırımı : Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırım
Komple Yeni Yatırım : Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırım
Modernizasyon Yatırımı : Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırım
Tevsi Yatırım : Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırım
Ürün Çeşitlendirme Yatırımı : Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırım.

NURAS Hizmetinizde TEŞVİK Uzmanını Arayın : 0212 699 7171

Teşvik Belgesi Alımı İçin Gerekli Evraklar

 • Yatırım Bilgi Formu (Bizim tarafımızdan hazırlanarak gönderilecektir.)

 • Müracaat Harcı Makbuzu

 • Beyan ve Taahhüt

 • İmza sirküleri

 • Ticaret Sicil Gazeteleri

 • Kapasite Raporu

 • İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin listesi (Varsa Proforma faturaları)

 • Şirket Ortaklarının Kısa özgeçmişleri (Doğum yılı, tarihi, tahsili ve tecrübe yılı yeterlidir.)

 • Kiralık ise yıllık kira sözleşmesi,

 • Vergi Levhası fotokopisi

 • SSK Borcu Yoktur Yazısı (Kanun : 5510)

 • ÇED Belgesi "Olumlu Kararı”  veya  "Gerekli Değildir Kararı”  (NURAS Lisanslı Çevre Danışmanlık Kurumudur)  Çevresel Etki Değerlendirmesi

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön

Yatırım Teşvik Belgesi Alımı