Yatırım Teşvik Belgesi Ek Süre - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Yatırım Teşvik Belgesi Ek Süre

Yatırım Teşvikleri > Yatırım Teşvik Belgesi

Firmanızın gerçekleştirdiği yatırımı takip eder, Yatırımın zamanında bitirilebilmesi için gecikmeden süre uzatma başvurusu için dosyanızı hazırlar, ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 7-10 gün içinde revize edilmiş Yatırım Teşvik Belgeniz ve ekleri firmanıza gönderir.

TEŞVİK BELGESİNİN SÜRESİ

Süre Uzatma Şartları: Süre uzatmanın şartı yatırıma başlanmış olmasıdır.
Verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır.

Belge Süresi:  Belgenin süresi belgenin içinde aşağıdaki formatta gibi yazılıdır.

  • Yatırıma Başlama Tarihi        : 13/05/2012

  • Yatırımın Bitiş Tarihi             : 13/05/2014


Süre yatırımın başlama tarihi ile bittiği tarih arasındaki fark kadardır. Bu örnekte 2 yıldır. Örnek tarihlere göre belge süresinin yarısı kadar bir yıl ek süre alınabilir. Alınan süre ile belgenin süre sonu tarihi ise 01/03/2012 tarihi olacaktır. Teşvik Belgesi yasasına göre süre bir defa uzatılabilir. Tekrar süre verilmez. (Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın büyüklüğü ve yatırım süresi ile uyumlu olarak altyapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması şarttır. Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa-arazi almak yatırıma başlama sayılmaz.)

Mücbir sebep veya fevkalade hallerde süre uzatma: Yatırım, yatırımcının aşağıda belirtilen mücbir sebepler ve mücbir sebep veya fevkalade hal durumları ile ilgili diğer mevzuat gereği başka bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dahil gerçekleştirilemediğinin tevsik edilerek talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça proje bazında bir defaya mahsus ek süre verilebilir.

NURAS Hizmetinizde TEŞVİK Uzmanını Arayın : 0212 699 7171

Mücbir sebepler: İspatlanmak ve ilgili makamlardan alınan raporlarla tevsik edilmek kaydıyla, yangın, sel, deprem, fırtına vb. gibi konular mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.

1.Tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazının sigorta hasar Ekspertiz raporu ile birlikte tevsiki),
2.Firmanın faaliyetinin kamu idarelerince durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsiki),
3.Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı ile tevsiki),
4.Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali,
5.Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (mahkeme kararı ile tevsiki),
6.Yatırım konusu makine-teçhizatın, yatırımcı iradesi ve kusuru dışında bir sebeple elden çıktığının (çalınması gibi) resmi kurumlardan alınacak belge ile tevsik edilmesi,

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön

Yatırım Teşvik Belgesi Ek Süre