Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi - NURAS - Yatırım|Teşvik|Belgesi|Danışmanlığı

İçeriğe git

Ana menü:

Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi

Yatırım Teşvikleri > Yatırım Teşvik Belgesi

HİZMETLERİMİZ
1.Yatırım Teşvik Belgenizde meydana gelen değişiklikler için firmanızı bilgilendirir. Menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.
2.Firmanızın satın alacağı ithal ve yerli makinelerde yapılabilecek değişiklikleri, satın alma kararı öncesi değişikliğin yapılıp yapılamayacağı hakkında firmanızı bilgilendirir.
3.Belgeye eklenecek ilave makine talebinizin 2872 sayılı Çevre kanunun 10. maddesine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına girip girmediğini inceler ve isabetli karar vermenizi sağlar.
4.Revize dosyanızı hazırlar, ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 7-10 gün içinde revize edilmiş Yatırım Teşvik Belgeniz ve ekleri firmanıza gönderilir.
5.Belgenizin kullanımı aşamasında malların fiyatlarında, miktarlarında, modellerinde, şirket adres ve unvanında yapılan değişikliğin işlenmesini istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir.

NURAS Hizmetinizde TEŞVİK Uzmanını Arayın : 0212 699 7171

MAKİNE LİSTELERİNDE MİKTAR ve FİYAT REVİZESİ


Miktar Revizesi: İthal veya yerli makine listenize ihtiyacınıza uygun ilave makine artışı yada değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.

Fiyat Revizesi: İthal veya yerli makine listelerinizde yazılı makinelerin  (+)
%100 / (-) %50 değerlerini geçmesi halinde makine alımlarında önce fiyat revizesi için başvurusu yapılması gerekmektedir.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön

Yatırım Teşvik Belgesi Revizesi